loga instytucji

Automatyczne, całodobowe pomiary parametrów fizyko-chemicznych wody Odry w lokalizacji Krapkowice w ramach Pilotażowego Monitoringu Rzeki Odry w trybie ciągłym – stacja pomiarowa GIOŚ.

Witryna https://pomiary.gios.gov.pl udostępniana przez GIOŚ prezentuje bieżące dane z automatycznych urządzeń pomiarowych działających w ramach prac pilotażowych.

Prezentowane dane są poglądowe, nie podlegają bieżącej weryfikacji i autoryzacji przez GIOŚ, wyświetlane są tak jak zostały odczytane ze stacji pomiarowej.

Przeprowadzane pomiary mogą być zaburzone ze względu na specyfikę funkcjonowania urządzeń technicznych, warunki przeprowadzanych pomiarów, jak i trwający proces kalibracji stacji pomiarowych.

Pytania w zakresie funkcjonowania tego punktu pomiarowego w tym interpretacji zbieranych danych prosimy kierować na adres e-mail: krapkowice@gios.gov.pl (właściciel stacji – Główny Inspektorat Ochrony Środowiska).

Przypominamy, że dane GIOŚ z monitoringu interwencyjnego Odry przeprowadzanego manualnie znajdują się na stronie https://gov.pl/odra.

Poniższe wykresy obrazują ostatnie 24 pomiary, możesz też pobrać wszystkie dane.

Temperatura wody [st.C]

Tlen rozpuszczony [mg/l]

Przewodność [µS/cm]

Odczyn pH