Pilotażowy Monitoring Rzeki Odry w trybie ciągłym

Monitoring jest realizowany ponadinstytucjonalnie w wytypowanych lokalizacjach:

Witryna https://pomiary.gios.gov.pl udostępniana przez GIOŚ prezentuje bieżące dane z automatycznych urządzeń pomiarowych działających w ramach prac pilotażowych. Prezentowane dane są poglądowe, nie podlegają bieżącej weryfikacji i autoryzacji przez GIOŚ, wyświetlane są tak jak zostały odczytane ze stacji pomiarowej GIOŚ lub przekazane przez inne podmioty biorące udział w pracach pilotażowych. Przeprowadzane pomiary mogą być zaburzone ze względu na specyfikę funkcjonowania urządzeń technicznych, warunki przeprowadzanych pomiarów, jak i trwający proces kalibracji stacji pomiarowych. Pytania w zakresie funkcjonowania danego punktu pomiarowego w tym interpretacji zbieranych danych prosimy kierować do właściciela danej stacji pomiarowej. Przypominamy, że zweryfikowane dane z prowadzonego przez GIOŚ monitoringu interwencyjnego Odry znajdują się na stronie https://gov.pl/odra.